DANSK

ENGLISH

Om bogen

Bogen indledes med et kapitel, der redegør for de overordnede spørgsmål, som præger dagens debat på VE-området.

– Hvilke regler regulerer placeringen af nye VE-anlæg i landskabet, nær kysten og nær skove?

– Hvad er det for særlige EU-regler, der begrænser mulighederne for at placere vindmøller i Natura 2000-områder?

– Hvordan er kommunerne stillet, hvis de ønsker at indgå i et partnerskab om etablering af nye VE-anlæg? Må de deltage?

Dette er blot nogle af de spørgsmål, der gives svar på i denne bog, der henvender sig til alle, der rådgiver om eller træffer beslutninger om investering i VE-anlæg. Bogen er relevant læsning for dem, der vil opkvalificere sig inden for området, og den henvender sig til organisationer og rådgivere, der bistår aktørerne på VE-markedet m.fl.

Den danske VE-handlingsplan, Klimakommissionens anbefalinger, De Økonomiske Vismænds anbefalinger, Skatteministeriets anbefalinger og S-R-SF-regeringens Et Danmark, der står sammen indgår i præsentationen af valget mellemstrategier og den betydning, som lovgivningen kan tillægges.

De øvrige kapitler i bogen er præget af en gennemgang af et omfattende lovgivningsmateriale og politiske udmeldinger, herunder på EU-niveau

Indhold

Kapitel 1. VE-teknologier og -rammebetingelser

Kapitel 2. Retlige rammebetingelser for danske myndigheder

Kapitel 3. EU-rammer for VE og adgang til nettet

Kapitel 4. Lokalisering, miljø- og nabobeskyttelse m.v.

Kapitel 5. Energiproduktion og netadgang

Kapitel 6. Priser, afgifter, kvoter, standarder m.v.

Kapitel 7. Vindenergi

Kapitel 8. Affald, biomasse, biogas og biobrændsler

Kapitel 9. Energipolitiske aftaler m.v.

Download hele indholdsfortegnelsen her.

Bagsidetekst

Bogen henvender sig til alle, der rådgiver om eller træffer beslutninger om investering i VE-anlæg. Den henvender sig til dem, der vil opkvalificere sig inden for området, og den henvender sig til organisationer og rådgivere, der bistår aktørerne på VE-markedet m.fl.

Der gives svar på mange spørgsmål i bogen. Det gælder for eksempel:

– Hvilke regler regulerer placeringen af nye VE-anlæg i landskabet, nær kysten og nær skove?

– Hvad er det for særlige EU-regler, der begrænser mulighederne for at placere vindmøller i Natura 2000-områder?

– Betales der det samme pristillæg for VE-elektricitet uafhængigt af, hvilket VE-anlæg, der leverer elektriciteten?

– Hvilke miljø- og energiafgifter er der tale om?

– Hvordan er sammenhængen mellem afgifter og CO2-kvoter?

– Kan de danske myndigheder selv bestemme, hvem de skal fritage for pligten til at betale afgifter?

– Hvordan er kommunerne stillet, hvis de ønsker at indgå i et partnerskab om etablering af nye VE-anlæg? Må de deltage?

Køb bogen her

Bogen kan købes on-line hos djøf forlag ved at følge dette link.

Der ydes en medlemsrabat til medlemmer af djøf.

About the Book

The book begins with a chapter outlining the main issues that characterize today's debate on renewable energy area.

- What rules govern the location of new renewable energy plants in the landscape near the coast and near the forests?

- What are the specific EU rules that limit the possibilities of locating wind turbines in Natura 2000 sites?

- How municipalities are asked if they want to work in partnership on the development of new renewable energy installations? Do they participate?

These are just some of the issues covered.

The book is in Danish.

Content

Kapitel 1. VE-teknologier og -rammebetingelser

Kapitel 2. Retlige rammebetingelser for danske myndigheder

Kapitel 3. EU-rammer for VE og adgang til nettet

Kapitel 4. Lokalisering, miljø- og nabobeskyttelse m.v.

Kapitel 5. Energiproduktion og netadgang

Kapitel 6. Priser, afgifter, kvoter, standarder m.v.

Kapitel 7. Vindenergi

Kapitel 8. Affald, biomasse, biogas og biobrændsler

Kapitel 9. Energipolitiske aftaler m.v.

Download the Table of Content here (In Danish).

Back Cover Text

The book is intended for anyone who advises on or making decisions about investment in renewable energy installations. It is aimed at those who want to upgrade their skills in the field, and the target organizations and consultants that assist players in the RE market and Others

It provides answers to many questions. This applies, for example:

- What rules govern the location of new renewable energy plants in the landscape near the coast and near the forests?

- What are the specific EU rules that limit the possibilities of locating wind turbines in Natura 2000 sites?

- Payable to the same surcharge for renewable electricity irrespective of the RE plants that supply electricity?

- What environmental and energy taxes are concerned?

- How is the relationship between taxes and CO2 allowances?

- Can the Danish authorities decide who to exempt from the obligation to pay taxes?

- How municipalities are asked if they want to work in partnership on the development of new renewable energy installations? Do they participate?

The book is in Danish.

Buy the Book here

The Book can be purchased on-line from Djoef Publishers here.

Ellen Margrethe Basse

Vedvarende energi – De lovgivningsmæssige rammebetingelser.
384 sider, kr. 450.

ISBN 978-87-574-2575-8

DJØF Forlag