DANSK

ENGLISH

MIN FORSKNING

Globaliseringens betydning for de institutionelle rammer – herunder reguleringsdesign og instrumenter – inden for klima-, miljø- og energiområdet er mit overordnede forskningsprojekt. Forskningen udføres i samarbejde med kolleger på Juridisk Institut, hvor vi har etableret forskergruppen INTRAlaw. Udviklingen i Arktis har min særlige interesse.

Jeg deltager derfor aktivt i Aarhus Universitets Arktiske Center, hvor jeg har repræsenteret den samfundsvidenskabelige forskning i Management Board.

PUBLICERINGER

Mine forskningsresultater offentliggøres i bøger og artikler.

Sammen med Cécile Pebudeix arbejder jeg aktuelt som redaktør af en antologi med titlen “Governance of Artic Offshore Oil and Gas,” der udgives i 2017 af Routledge.

MY RESEARCH

The impact of globalisation on the institutional framework – including regulatory design and instruments – within climate, environment and energy is my main research project. Research is carried out in collaboration with colleagues at the Department of Law, where we have established the research group INTRAlaw. Developments in The Arctic have my special interest.

I participate actively in the Aarhus University Arctic Centre, where I have been representing the social science research in the Management Board.

PUBLICATIONS

My research is published in books and articles.

Together with Cécile Pebudeix I work currently as editor of the anthology "Governance of Arctic Offshore Oil and Gas," to be published in 2017 by Routledge.