DANSK

ENGLISH

Om bogen

Grønlands fascinationskraft. Fortællinger om polarforskningen. Et festskrift til Hendes Majestæt Dronning Margrethe II ved 40-års-regeringsjubilæet 2012, redigeret af Marita Akhøj Nielsen, grafisk tilrettelægning ved Mette og Eric Mourier, trykt af Special-Trykkeriet Viborg a-s. 200 sider, indb., rigt ill., stort format.

Grønland er temaet for Videnskabernes Selskabs festskrift til Dronningen i anledning af regeringsjubilæet. Det er kongehusets varme engagement i Grønland, der har været bestemmende for valget af tema. Medlemmer af Videnskabernes Selskab er blevet bedt om at give en alment forståelig fremstilling af et emne med relation til Grønland. Nogle har valgt at behandle et felt, der står centralt i deres daglige arbejde, andre er blevet udfordret til at tage nye emner op eller behandle dem ud fra en uvant synsvinkel.

Jeg har bidraget med artiklen Miljøretlige udfordringer i Grønland.

Indhold

KIRSTEN HASTRUP Forord

IB FRIIS Omslaget – storblomstret gederams

MINIK ROSING Grønland – en verden af mineraler

VAGN FABRITIUS BUCHWALD Meteoritter og inuitter i Nordvestgrønland

HANS THYBO Bjergkæder i Grønland – sammenhæng mellem topografiske og

geologiske processer

DORTHE DAHL-JENSEN OG JØRGEN PEDER STEFFENSEN Indlandsisen på Grønland

– et levende fjeld fortæller klimahistorie

LARS JØRGENSEN, BJARNE GRØNNOW, JETTE ARNEBORG OG HANS CHRISTIAN GULLØV At ordne min verden – billeder af inuits og nordboernes mentale landskaber gennem 4500 år

KNUD J. V. JESPERSEN OG SIGNE LINDSKOV HANSEN Kongehuset og Grønland – i ord og billeder

TORBEN M. ANDERSEN Grønlands økonomi

REINHARDT MØBJERG KRISTENSEN Diskos dyr til vands og til lands

MARITA AKHØJ NIELSEN Glimt af Grønlandsforskningen – på opdagelse i Videnskabernes Selskabs skrifter

SIGNE NORMAND, MADS C. FORCHHAMMER, TOKE T. HØYE, ERIK JEPPESEN OG JENS-CHRISTIAN SVENNING Grønlands biodiversitet – klimaets betydning i fortid, nutid og

fremtid

ELLEN MARGRETHE BASSE Miljøretlige udfordringer i Grønland

KIRSTEN HASTRUP Det yderste Thule – fangerfolk og klimaforandringer i Nordvestgrønland

Downloads | Links

Køb bogen her

Download min artikel her (indeholder den fulde indholdsfortegnelse).

 

About the Book

Greenlands fascination. Tales of polar research. A Festschrift in honor of Her Majesty Queen Margrethe II at her 40-year jubilee in 2012, edited by Marita Akhøj Nielsen, graphic organization by Mette and Eric Mourier, printed by Special-Trykkeriet Viborg as. 200 pages, bound, richly ill., Large format.

Greenland is the theme of the Royal Academy of Sciences Festschrift in honor of Her Majesty the Queen on the occasion of the anniversary. It is the royal houses commitment to Greenland, which was decisive for the choice of theme. Members of the Royal Academy of Sciences has been asked to provide an easily understandable article covering a topic related to Greenland. Some have chosen to treat a field that is central to their daily work, others have been challenged to take new issues or address them from an unfamiliar perspective.

I have contributed the article Environmental Law challenges in Greenland.

The book is in Danish.

Content

KIRSTEN HASTRUP Forord

IB FRIIS Omslaget – storblomstret gederams

MINIK ROSING Grønland – en verden af mineraler

VAGN FABRITIUS BUCHWALD Meteoritter og inuitter i Nordvestgrønland

HANS THYBO Bjergkæder i Grønland – sammenhæng mellem topografiske og

geologiske processer

DORTHE DAHL-JENSEN OG JØRGEN PEDER STEFFENSEN Indlandsisen på Grønland

– et levende fjeld fortæller klimahistorie

LARS JØRGENSEN, BJARNE GRØNNOW, JETTE ARNEBORG OG HANS CHRISTIAN GULLØV At ordne min verden – billeder af inuits og nordboernes mentale landskaber gennem 4500 år

KNUD J. V. JESPERSEN OG SIGNE LINDSKOV HANSEN Kongehuset og Grønland – i ord og billeder

TORBEN M. ANDERSEN Grønlands økonomi

REINHARDT MØBJERG KRISTENSEN Diskos dyr til vands og til lands

MARITA AKHØJ NIELSEN Glimt af Grønlandsforskningen – på opdagelse i Videnskabernes Selskabs skrifter

SIGNE NORMAND, MADS C. FORCHHAMMER, TOKE T. HØYE, ERIK JEPPESEN OG JENS-CHRISTIAN SVENNING Grønlands biodiversitet – klimaets betydning i fortid, nutid og

fremtid

ELLEN MARGRETHE BASSE Miljøretlige udfordringer i Grønland

KIRSTEN HASTRUP Det yderste Thule – fangerfolk og klimaforandringer i Nordvestgrønland

Buy the Book here

The Book can be purchased here.

Downloads | Links

Buy the Book here

Download my article here (Includes the full Table of Content in Danish).

 

Grønlands fascinationskraft

Fortællinger om polarforskningen

Et festskrift til Hendes Majestæt

Dronning Margrethe II

ved 40-års-regeringsjubilæet 2012

Redigeret af Marita Akhøj Nielsen

200 sider, kr. 400

ISBN 978-87-7304-366-0